ANUNȚ !!!

 • Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în materie electorală - Accesați program
Miercuri, 29 Mai 2024


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Măsuri protecție coronavirus


În scopul prevenirii infectării cu Coronavirus (COVID-19) sau alte alte infecţii respiratorii, pe perioada epidemiei cu acest virus, vă adresăm rugămintea de a evita prezenţa la sediul instanţei, dacă aceasta nu este absolut necesară, prin utilizarea aplicaţiei DOSARUL ELECTRONIC, transmiterea documentelor, exclusiv, în format electronic, solicitarea judecării în lipsă sau amânarea judecării, pe considerente de boală, dacă este cazul.

Anunț 24 octombrie 2021

Pentru accesul în sediul Curții de Apel Ploiești nu se solicită prezentarea certificatului verde.
În contextul noilor măsuri aplicabile de luni, 25 octombrie 2021, impuse prin HG nr.1130/22.10.2021, în lipsa unei dispoziții normative exprese referitoare la incidența acestora în privința instanțelor de judecată, raportat la necesitatea asigurării dreptului constituțional de acces la justiție, ACCESUL ÎN SEDIUL CURȚII DE APEL PLOIEȘTI NU VA FI CONDIȚIONAT DE PREZENTAREA CERTIFICATULUI VERDE, ci se va realiza în continuare după regulile aplicate până în prezent.
Potrivit DSU, dispozițiile HG 1130/2021 nu se plică instanțelor și parchetelor - Descarcă document
Notă referitoare la aplicabilitatea la nivelul instanțelor judecătorești a prevederilor HG 1130/2021 - Descarcă document

Acte emise de instanță:Reguli de acces, circulație și conduită a publicului în instanță pe perioada stării de alertă (Decizia nr.60 din 07.09.2020)


Accesul
 1. Accesul şi staţionarea în incinta instanţei, în sălile de judecată, sau în compartimentele care desfăşoară program cu publicul sunt permise numai justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor acestora şi a celorlalţi participanţi la proces;
 2. Este restricţionat accesul în sălile de judecată pentru însoţitori/rude ale părţilor, în sensul că se va permite accesul numai participanţilor la proces (Ex: părţi, martori, avocaţi, procuratori, curatori, experţi, interpreţi, traducători, etc.);
 3. Accesul şi staţionarea în incinta instanţei, în sălile de judecată, sau în compartimentele care desfăşoară program cu publicul cât şi în spaţiile de acces la acestea (rotondă, holuri de acces) se realizează cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instituţiei şi sunt permise doar pentru timpul strict necesar desfășurării activității specifice şi numai cu respectarea următoarelor reguli, respectiv:
  • Numai după termometrizarea, la intrarea în instituţie. Termometrizarea se va realiza cu sprijinul jandarmilor care asigură paza instituţiei.
  • Se interzice accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor şi a celorlalţi participanţi la proces care la termometrizarea la intrarea în instituţie au o temperatură mai mare de 37,30C.
  • Completarea, pe proprie răspundere, a chestionarului
  • Se interzice accesul justiţiabililor şi/sau reprezentanţilor şi a celorlalţi participanţi la proces care declară, pe propria răspundere, efectivelor de jandarmi care asigură paza, că în ultimele 21 zile au călătorit în zonele de risc menţionate de Departamentul de Situaţii de Urgenţă, au intrat în contact cu persoane confirmate sau suspecte de infectare cu virusul COVID - 19, s-a luat faţă de acestea măsura izolării la domiciliu sau de carantinare, ori care au răspuns afirmativ la oricare din întrebările cuprinse în chestionarul menţionat mai sus;
  • Persoanele care se află într-una din situaţiile menţionate la punctul anterior şi care sunt citate în dosarele aflate pe rolul instanţei, au obligaţia de a înştiinţa completul de judecată despre această situaţie, în scris sau prin poştă electronică;
  • Purtarea echipamentului de protecţie stabilit pentru această perioadă, respectiv purtarea măştii de protecţie
  • Numai după utilizarea dezinfectantelor, special amplasate în acest sens la intrarea în instituţie/săli de judecată/compartimente care desfăşoară activitate cu publicul
  • Respectarea distanţei obligatorii de 2 m între persoane, conform marcajelor special amplasate în acest sens
  • Avocații au prioritate la intrarea în instanță, săli de judecată și compartimentele instanței care desfășoară program cu publicul, în condițiile îndeplinirii regulilor de mai sus.
  • Justiţiabilii şi/sau reprezentanţilor şi a celorlalţi participanţi la proces cărora nu li se permite accesul în instituţie, vor putea completa modelul de cerere – tip, pentru care nu este permis accesul în instituţie - în scopul prevenirii infectării şi răspândirii cu virusul COVID-19, existent la jandarmii care asigură paza instanţei.
Accesul în incinta instanţei şi în sălile de judecată
Este permis numai cu 10 minute înainte de ora la care este menţionată cauza pe lista de şedinţă şi în ordinea fixată de către complet.
Accesul în incinta Arhivei/Registratura Generală/B.I.R.P. - Vezi program compartimente
Accesul în incinta compartimentelor care desfăşoară activitate cu publicul este permis numai după completarea chestionarului menţionat.
Este permisă prezenţa unui număr maxim de 3 persoane, concomitent, şi numai cu păstrarea distanţei sociale de 2 m.
Se interzice staţionarea în incinta compartimentelor respective, în afara timpului necesar desfășurării studiului de dosare, respectiv soluţionării cererii formulate.
Accesul în incinta compartimentelor care desfăşoară activitate cu publicul se face, cu prioritate, cu programare a solicitanţilor, realizată on-line sau telefonic la numerele de telefon: 0244/522445 sau 0244/522445 interior 116 | adresa de e-mail: ca-ploiesti@just.ro

Staționarea
Este interzisă staţionarea în interiorul sediul instanţei a publicului, avocaților, reprezentanților ori experților, cu excepția persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul instanței sau care au activități administrative la compartimentele instanțelor ori baroului. În acest caz, prezența în sediu este permisă strict pe perioada desfășurării respectivei activități.